Provedeme pro Vás zemní a výkopové práce prostřednictvím minibagrů PELJOB, nakladači UNC a Locust se zkušenou obsluhou s dlouholetou praxí.

Zajistíme pro Vás dle dohody na klíč:

  • Dopravu stroje na staveniště.
  • Provedení zemních, výkopových a jiných prací těmito stroji dle dohody včetně např. úklidu sněhu.
  • Odvoz zeminy a sutě ze staviště vlatními nákladními auty a kontejnery.
  • Dopravu stroje ze staveniště.

Fotky strojů:

Peljob UNC Locust